DELA

Förbättra pensionärernas köpkraft nu

Vi pensionärer får se vår köpkraft försämras hela tiden, och regeringen gör ingenting för att förbättra den heller. När arbetstagarna talar om 2 procentiga lönökningar, får pensionärerna i bästa fall 0,45 procent förhöjning av pensionen. Men kostnaderna stiger också för pensionärer, på samma sätt som för löntagare. Hyror, mediciner och övriga konsumtionsvarors pris höjs nu som då, och för pensionärerna gäller bara att dra åt svångremmen för att få pensionen att räcka till det nödvändigaste.

Man ser det också i skattehänseende. Hushållsnära arbetskostnader som tidigare varit avdragsgilla, godkänns inte längre av skattemyndigheten och på så sätt stiger också skatten för pensionärerna. Sedan talar politikerna gärna och länge om att pensionärer skall bo hemma till allt högre ålder, men i verkligheten är det en utopi, när gräsklippning, husmålning och annat underhållsarbete inte längre räknas som hushållsnära tjänster.

I dessa pandemitider har man ju kunnat räkna med att arbetskraft finns tillgänglig för mycket av det arbete som pensionärer inte längre orkar göra, men då kostnaderna blir oöverkomliga har mycket av det som bort göras, blivit ogjort. Hur tänker politiker egentligen? I Sverige utökar man möjligheten till avdrag, just för att ge fler möjligheter till arbete, samtidigt som det hjälper äldre och handikappade att bo längre hemma. Här drar man i stället ner på avdragsmöjligheterna just när de behövs som allra bäst.

Bästa lagting och landskapsregering, vi har egen lagstiftningsbehörighet på Åland när det gäller avdrag i kommunalbeskattningen. Utnyttja den nu, när den behövs som bäst.

RUNA LISA JANSSON