DELA

För välfärd och jämlikhet också i riksdagsvalet

Ålands socialdemokrater går till riksdagsval med full lista, det vill säga fyra kandidater. Vi hoppas på en livlig valrörelse, många debatter och ett högt engagemang och valdeltagande hos ålänningarna. Om demokratin ska fungera behövs olika alternativ och ideologiska utgångspunkter. Vi hoppas att vi får tillfälle att höja blicken och diskutera rikspolitik och internationella frågor i denna valrörelse vid sidan av svenska språket, relationerna till riket och andra frågor som är viktigt för ålänningarna.

Vår riksdagsledamot ska sitta i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Socialdemokraterna har alltid varit ett betydande stöd för Åland, inte minst genom politiker som Paavo Lipponen, Tarja Halonen, Antti Rinne och Maarit Feldt-Ranta. Vi tycker att det kan vara konstruktivt för svenskan i Finland och för Åland.

För Åland är det viktigt att den som företräder oss i riksdagen har lika goda kontakter hemma som i Helsingfors och jobbar konstruktivt för att bygga broar. En ny självstyrelselag, kampen för svenskan i Finland och tydlighet om vad Ålands demilitarisering betyder i ett Nato-anslutet Finland måste bevakas.

Den stora valfrågan i riket är hur ekonomin ska balanseras efter den gångna mandatperiodens extraordinära utmaningar med pandemin och Ryssland anfallskrig i Ukraina. Vi menar i likhet med vårt systerparti i riket att det visserligen är viktigt att hitta en långsiktig ekonomisk balans, men att drastiska nedskärningar alltid får starkt negativa och dyra konsekvenser, särskilt för de unga och barnen och för dem som har svagast ekonomi. Vi tycker att de som pratar om stora inbesparingar ska klargöra vem det är som ska betala.

Klimatfrågan är den enskilt viktigaste framtidsfrågan. Hur vi hanterar energifrågor, skydd av biologisk mångfald och naturresurser, hur vi reglerar fiskodlingars och jordbrukets utsläpp och vägtrafiken är avgörande för om Finland klarar klimatmålen och gör det på ett rättvist sätt. Omställningen handlar inte bara om reglering och utsläppslagstiftning, utan också om synen på tillväxt och ekonomi. Vi vill vara med och jobba för en klimatomställning där alla är med – gärna på tåget. Nya gröna jobb uppstår inte av sig själv, landet måste investera i omställningen.

De klassiska, viktiga socialdemokratiska frågorna är vården, skolan och omsorgen. Det är basen, med utgångspunkt i arbetarrörelsens och socialdemokratins historia. Den fria bildningen, satsningar på forskning, på tidiga insatser i skola och barnomsorg är inte bara ord, det är vardagsförbättringar som gör landet och människorna starkare. Äldreomsorgen kräver stora insatser de kommande åren, framför allt vad gäller personalförsörjning. Därför behövs inflyttning, en god integration, en schysst arbetsmarknad och ett fokus på bra utbildning.

Vi vill se Sanna Marin som Finlands nästa statsminister. En regering där Sannfinländarna är med är inte tänkbar för oss. Den skulle göra stor skada för landet och också för Ålands relationer och ställning i landet. I de flesta politiska frågor kan man kompromissa och vara pragmatisk, men inte om man inte har en gemensam värdegrund som håller en hel mandatperiod.

Den som vill veta mer om vår politik och våra kandidater kan kolla in vår hemsida eller följa oss på sociala medier.

NINA FELLMAN (S)
ARSIM ZEKAJ (S)
KRISTINE DZENE (S)
HENRIK LÖTHMAN (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp