DELA

Vinster i välfärden är en värdefull förändringsfaktor

I debatten framförs varningar om vinstintresse i välfärden. Jag anser att vinstintresse och entreprenörskap är viktiga drivkrafter för att förbättra och utveckla våra välfärdstjänster. Det handlar faktiskt om att involvera duktiga entreprenörer i välfärden.

I stället för att betrakta vinst som något negativt, handlar det om att stimulera till att vinsterna återinvesteras i verksamheten som en väg mot ökad effektivitet, innovation och bättre tjänster. Det är viktigt att vi börjar tänker på välfärden som en dynamisk arena där samarbete mellan offentlig och privat sektor kan ge mervärde för samhället som helhet.

Först och främst är det av yttersta vikt att komma ihåg att den offentliga sektorn har det primära ansvaret för att tillhandahålla dessa tjänster, och detta ansvar kan inte outsourcas. Däremot kan utförandedelen av tjänsterna samarbeta med näringslivet, där båda sektorerna kan dra nytta av varandras styrkor och komplettera varandra.

Vinstintresse i välfärden handlar inte om att roffa åt sig samhällets pengar och resurser. I stället kan det skapa incitament för att leverera bättre och mer effektiva tjänster. Företag som är verksamma inom välfärden har ett intresse av att tillhandahålla högkvalitativa tjänster för att öka kundnöjdheten och därmed främja välfärden.

Jag vill betona att vinst inte är något fult. Företag är en viktig del av vårt samhälle och skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Genom att tillåta företag att verka inom välfärden kan vi faktiskt frigöra resurser för den offentliga sektorn att fokusera på sina kärnuppgifter.

Sammanfattningsvis bör vi inte demonisera vinstintresse i välfärden. Det är en potentiell motor för förändring och förbättring. Men det är avgörande att vi har en noggrann övervakning och reglering för att säkerställa att detta intresse främjar det gemensamma bästa och inte skadar vår välfärd.

ROGER JOHANSSON (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp