DELA

Det normkritiska perspektivet

Henrik Herlin meddelar i tidningen Åland (18.8) sin avsky för det han kallar det normkritiska perspektivet. Det normkritiska perspektivet har tillkommit för att undersöka just det som han anser är viktigt, nämligen att se skillnaden mellan det maskulina och det feminina. Det är som om han skulle vara rädd för utveckling. Allt ska vara så som det en gång varit oberoende av om det är rättvist eller inte.

Den konservative Herlin tar i själva verket avstånd från just de verktyg som unga män och kvinnor idag behöver för att kunna samtala och lyssna på varandra. Enkla vardagsfrågor som behöver ställas och lyssnas till: Hur ser ditt liv ut? Hur ser mitt liv ut? Vad drömmer vi om? Hur ser samhället ut? Vad ska vi göra för att få ett gott liv? Vill Herlin inte att man upptäcker olikheterna? När vi upptäcker olikheter och skillnader förstår vi bättre och vill kanske också få en förändring till stånd.

INGEMAR JOHANSSON

Fotnot: Henrik Herlin har avböjt att kommentera insändaren.