DELA

Den mest arbetarfientliga regeringen på länge

Det råder inte längre någon tvekan om att vi nu har den mest arbetarfientliga regering vi har haft på Åland på länge.

De ger arbetslösa 74 euro om dagen, så länge de inte är med i facket förstås, då får de ingenting extra. (Inte ett olycksfall i arbetet kan jag lova) Plus att det stödet tar slut om några dagar, sen är det gamla summan som gäller igen.

Samtidigt så har man inga problem med att dela ut 400 000 euro till företagare i gratis arbetskraft, inte ens den minsta motprestation krävs.

400 000 av våra skattepengar
i direkt gåva till företagen för ”att sätta ungdomar i arbete”.

Det kan vara att det fanns ungdomar som redan förhandlat sig till arbetsplats för en riktig lön, men som nu får acceptera en lägre summa istället. Bara 1 000 euro för fyra veckors jobb, runt 5–6 euro i timman om man räknar med fem dagars vecka, och åtta timmars dagar.

Ren lönedumpning och ingenting annat.

Man vet inte heller vem som anställs, för det är mellan företagaren och ungdomen, det kan bli en hel del söner och döttrar som får extra fickpengar i sommar.

Eller så tar man vemsomhelst, för det är trots allt gratis arbetskraft.

Jag hyser heller inga tvivel på att det finns företagare bland lagtingspolitikerna som kommer att utnyttja dessa ungdomar.

Men det finns så många fler frågor.

Vem betalar försäkringar och arbetsgivaravgifter för dessa ungdomar?

Vem ser till att det finns ett arbetsskydd och att inget utnyttjande av arbetstid används?

Får ungdomarna obekväm arbetstidsersättning? Säg att någon vill sälja böcker, jordgubbar eller liknande på torget lördagar och söndagar, får ungdomarna ersättning för helgarbete?

Vad händer om de sitter på torget för att företagaren inte vill göra det själv och de utsetts för människor som bryter mot social distansering och ungdomarna blir smittade av covid, vems är ansvaret?

Fredrik Karlström som brukar vara emot socialism har tydligen inga problem med att ge företagarna, från början 200 000 euro, men när projektet blev populärt, höjde det till det dubbla, 400 000 euro av våra pengar.

Och vem är förvånad att det blev populärt, igen, det är gratis arbetskraft utan minsta motprestation för företagare.

Vilken företagare skulle inte nappa på det.

Hade man i stället, när det visade sig vara populärt, för att höja summan med det dubbla, begärt 500 euro av företagarna, en struntsumma, hade 200 000 räckt till projektet. Men nej, man fläskade till med 200 000 euro till i stället.

Man ger gratis pengar, dumpar löner och spottar arbetslösa och framförallt fackanställda
i ansiktet.

Jag brukar inte svära, men det här är en skam tammefan.

IGGE HOLMBERG (S)

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Den temporära höjningen med 30 euro per dag var en akut åtgärd för att dämpa effekterna av den enorma permitteringsvåg vi visste skulle komma efter att Finland införde undantagstillstånd. Lagen godkändes av lagtinget, av Ålands delegationen och högsta domstolen.

De som är anslutna till facket eller a-kassor erhåller den högre dagpenningen utan denna lag och de erhåller den även efter att den temporära lagen går ut sista juni. Därför uppmanade jag inte heller någon att gå ur sin a-kassa för att ta del av denna temporära höjning. Det många inte vet är att a-kassorna till största del finansieras av alla skattebetalare och bara en liten del av deras utgifter finansieras av premierna ifrån de som är anslutna.

Gällande sommarpraktikanterna så var även det en relativt snabbt påkommen lösning i en extrem situation när antalet lediga sommarjobb på Ams var fem stycken (mot vanligtvis flera hundratal en normal sommar). Initiativet är i första hand riktat till våra ungdomar så att de ska erhålla möjlighet till en inkomst den här sommaren, en verklig sysselsättning eller för att de ska kunna testa nya arbetsområden som de annars inte skulle ha möjlighet att göra. Men samtidigt har det visat sig vara en oerhörd hjälp för många företag som annars inte hade haft möjlighet att anställa någon.
En win-win situation.

Avtalsmässigt går ungdomen under landskapets tjänstekollektivavtal och de erhåller 1 000 euro för 117,6 timmars arbete (8,50 euro/h). Arbetsgivaravgifterna och försäkring står landskapet för och ungdomen får bara jobba mellan klockan 06.00–17.00, alltså ingen obekväm arbetstid. Jag hoppas att relationen mellan ungdomen som fått en sommarpraktikplats kan leda till ett långt samarbete med den uppdragsgivare den praktiserat hos.

Jag förankrade detta med fackförbunden på Åland och de var väldigt positiv till initiativet och avslutningsvis vill jag säga att i den här extrema situationen vi befunnit oss i de senaste månaderna är dessa två ovanstående åtgärder, tillsammans med likviditetslånet och stödet, det som jag är mest stolt över att jag fått vara med och genomföra och det som jag vet spelat störst roll för människorna och företagen som blivit drabbade av effekten av corona-pandemin. Faktum är att inget extra utkomststöd har betalats ut under den här perioden samtidigt som inget livskraftigt företag har gått i likviditetskonkurs.

Det betyder mycket för mig. Betänker man sedan att bnp beräknas falla med 16 procent i år och att ungdomsarbetslösheten idag (15 juni) är över 23 procent så måste det till kreativa, snabba lösningar i samförstånd med branschorganisationerna och facken. Nu gäller det att försöka göra det bästa vi kan tillsammans och så kan vi väl strida om vad som var rätt eller fel en annan gång.

FREDRIK KARLSTRÖM (MSÅ),
NÄRINGSMINISTER