DELA
Foto: Stefan Öhberg

Mer samarbete behövs för att sysselsätta alla

Slutrapporten för projektet Sysselsättning för alla har presenterats. Det ett år långa projektet beställdes av landskapsregeringen och finansierades med Paf-medel. Slutrapporten lägger grunden för hur sysselsättning för alla på Åland ska uppnås.