DELA

Att beakta alla människors lika värde

Myndigheterna har låtit publicera en lista över vilka personer/yrkesgrupper som anses vara viktiga i vårt samhälle, och därför bör gå först i vaccinationskön. Vackert så. De har klargjort för oss andra vilken rang vi har i samhället, vi, deras (före detta) väljare och supporters. Vi, vars värde är högst dagarna före ett val, för att sedan efter valnatten i rask takt sänkas till nuvarande bottenskrapsnivå.

Jag trodde i min enfald att alla tjänstemän hade back-up, det vill säga att det inom en välordnad organisation fanns andra som tog över arbetsuppgifterna vid sjukdom eller annan ledighet. Så verkar dock inte vara fallet. Dessa stackars tjänstemän är i beredskap dygnet runt, året om, precis som närståendevårdarna.

Jag kan tänka mig att till exempel de som med sina livshotande sjukdomar vårdar sig själva hemma skulle stått främst i kön för att få en vaccindos, men de är inte högt prioriterade om de inte uppnått den aktningsvärda åldern av 80 år. Eller de som vårdar någon närstående vid sidan om sitt yrkesarbete. Ja, när jag tänker efter kan listan göras lång över dem som jag anser att på grund av hälsoskäl borde haft förtur i kön, framom friska tjänstemän. Men prioriteringslistan visar också den cynism som präglar vårt samhälle i dag. Man har ett värde endast om man är fullt arbetsför och innehar en tjänst inom offentlig förvaltning.

Jag skulle föredra att leva i ett samhälle där man beaktar olika människors lika värde oberoende av deras samhällsställning.

RUNA LISA JANSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp