DELA

Ålands offentliga ekonomi

Den välutbildade finanschefen hos Landskapsregeringen är bekymrad över att landskapets bokslut visar ett stort underskott. Inkomsterna är lägre än driftskostnaderna, och beslutade investeringar har fått flyttas fram, då det saknas medel. Landskapet har därmed en investeringsskuld, som blir större år från år, vilket är ett bekymmer.

Landskapet har därför nallat av Paf-pengarna, vilket fått som resultat att tredje sektorn får mindre bidrag, vilket ger dem försämrad förmåga att ge den service till invånarna, som man vanligtvis ger. Vilket bekymrar dem.

Den enda som inte är bekymrad är finansministern. Om han har folkets förtroende för sitt uppdrag som minister är oklart, eftersom han inte ställde upp i senaste val. Men däremot har han och de övriga ministrarna fått sina arvoden höjda med 30 procent, vilket ytterligare tär på den offentliga ekonomin. Vad jag känner till saknar finansministern även utbildning på universitetsnivå i ekonomi, vilket i slutändan även kan påverka hans omdöme om ekonomiska frågeställningar inom offentlig ekonomi.

För att kompensera ministrarnas lönehöjning borde man kunnat minska antalet ministrar till fyra, inklusive Lantrådet.

Inom privata sektorn ser man med jämna mellanrum över sin organisation, för att minska på de administrativa kostnaderna, inom offentlig sektor ser man tyvärr inte samma tendens. Det skulle vara intressant att veta hur många anställda som finns på landskapets lönelista, inte att förglömma de ”bortvalda” lagtingsledamöter, som inte blev invalda igen senaste val, och som därför saknar inkomst, och inte kan försörja sig själva, varför vi skattebetalare även i fortsättningen får försörja dem.

Jag skulle gärna se att våra massmedia skulle granska landskapsregeringens ledamöters arbetsbörda. Skulle gärna vilja veta vad de sysslar med hela dagarna… Det kan heller inte vara lätt att vara ledande tjänsteman, och i detalj försöka förklara för obildade ministrar, vilka konsekvenser deras beslut får, om politikerna väljer ett annat beslut än det tjänstemannen föreslår.. För som Ingemar Stenmark uttryckte det ”det är svårt att förklara för den som ingenting begriper”…

RUNA LISA JANSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp