DELA
Foto: Matilda Saul
John Eriksson, förvaltningschef för landskapet, är besviken över att Åland inte fått ersättning för de ukrainska flyktingarna av staten, vilket man lovade, men han är glad över att Åland kan hjälpa människor i nöd och han är också nöjd med att samarbetet i övrigt fungerat väl med de finländska myndigheterna i frågan.

Positiva toner om landskapets ekonomi: ”Ett anmärkningsvärt bra bokslut”

Det var en mycket nöjd finansminister som presenterade årsredovisningen för 2023, trots att det på sista raden finns röda siffror, – 4 miljoner euro. Men det ska jämföras med det som budgeterats: – 29 miljoner euro.
– De är ett mycket bra, till och med anmärkningsvärt bra bokslut, säger Mats Perämaa (Lib).