DELA
Foto: Erkki Santamala
Bara 11,3 procent av de kvinnliga eleverna på yrkesläroanstalterna på Åland är mycket nöjda med livet.

Få ljuspunkter i enkät om skolelevers hälsa

Allt färre barn och ungdomar i Finland är nöjda med livet. Minst nöjda med livet är gruppen kvinnliga elever i yrkesläroanstalter. Bland annat detta framgår i THL:s Hälsa i skolan-enkät.