DELA
Foto: Erkki SantamalaSPRINTTEST Kristian Kojola var en av IFK:arna som deltog i forskningsprojektet. Här ses han genomföra ett sprinttest på träningen den 16 juli.

”Vår studie är ett steg på vägen”

FOTBOLL. Vid två tillfällen i juli i år – ett efter en period av intensiv matchning samt ett efter en veckas normal matchning – genomförde IFK Mariehamns spelare fysiska prestationstester och fick lämna blodprov. Syftet var att reda ut hur tätt matchande (kallat ”matchstockning”) påverkade den fysiska statusen hos spelarna. Den förre IFK:aren Tommy Lundberg var ansvarig för forskningsprojektet, och hade Grönvitts nuvarande fystränare Kristoffer Weckström till sin hjälp.

I veckan kom en sammanfattande rapport om resultatet.

I den konstateras bland annat att:

*Matchstockning påverkade inte explosiv hoppförmåga eller sprintförmåga.

*Matchstockning påverkade ”agility” (d.v.s. kort sprint med vändning och acceleration) negativt.

*Det fanns tendenser till att spelarna hade högre testosteronvärden och lägre kortisolvärden efter veckan med endast en match. Även om detta fynd inte föll ut som statistiskt säkerställt, tyder det på att spelarnas återhämtning var något sämre efter veckan med matchstockning.

Vidare konstateras att blodvärdet för kreatinkinas (som ökar vid muskelskador/förslitningar) var högre vid tillfället efter matchstockning än utan.

Å andra sidan är det svårt att dra några långtgående slutsatser av forskningen eftersom det fanns stora variationer i resultaten mellan olika spelare, något som tyder på att hur väl en person återhämtar sig efter matchstockning till viss del är individuellt.

Läs mer i torsdagens Nyan