Idrottsprestationer premierades på komprimerad gala