DELA
Foto: Stefan Öhberg
Drygt 1,8 miljoner euro har budgeterats för den åländska idrotten 2024.

Dryga 1,8 miljoner euro till idrotten

BUDGET. 1 829 000 euro av nästa års Paf-medel föreslås gå till den åländska idrottsverksamheten. Bland annat ska 30 000 euro gå till Åland Sports Week som arrangeras i slutet av juni nästa år.

Det totala anslaget som av Ålands landskapsregering föreslås för föreningars och organisationers ungdoms- och idrottsverksamhet samt specialsatsningar ligger på 2,491 miljoner euro. Av dem har 1,829 miljoner euro reserverats för idrottsverksamheten.

Det reserverade anslaget kommer att överföras i sin helhet till Ålands idrottsförbund som sedan kommer att vidareföredela pengarna till förbundets medlemsorganisationer.

Anslaget inkluderar också Ålands idrottsförbunds administration och verksamhet samt förberedelser för öspelen.

Till öspelen på Orkney 2025 har man budgeterat 30 000 euro.

80 000 till skolan

60 000 euro har reserverats för investeringsprojekt inom idrotten. Anslaget gäller idrottsorganisationernas och kommunernas renoveringar av anläggningar och anskaffning av idrottsredskap. Av dessa medel överförs cirka 5 000 euro till Ålands idrottsförbund för fördelning till idrottsinvesteringar vars totalkostnader understiger 4 000 euro.

Ålands landskapsregering har också budgeterat 80 000 euro till satsningen ”Skola i rörelse” som ämnar stimulera barn och unga till fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen. Stöden gäller grundskolan och förskolan och kommer att kunna sökas av kommunerna.

Åland Sports Week, som arrangeras mellan den 26–29 juni nästa år och som riktar sig till de idrotter och öar som inte deltar i öspelen, kommer att tilldelas 30 000 euro. Hittills är tio sporter klara inför det nya evenemanget.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp