DELA
Foto: Erkki Santamala

LR presenterar sitt idrottspolitiska program

SPORT. I dag presenterar landskapsregeringen sitt idrottspolitiska program.
– Under resans gång har vi insett att det inte enbart handlar om idrott utan också om att uppmuntra till en hälsosam och aktiv fritid, säger idrottsminister Tony Asumaa (Lib).

Det var i februari 2016 som landskapsregeringen (LR) tillsatte en kommitté med uppgift att inleda arbetet med ett idrottspolitiskt program för Åland.
Nu, mer än 1,5 år senare, är programmet färdigt för presentation.
– Först och främst måste man komma ihåg att det aldrig tidigare funnits ett idrottspolitiskt program på Åland. Grundidén är att få folk att röra på sig, oavsett om det handlar om barn, vuxna eller pensionärer, säger Tony Asumaa och fortsätter:
– Och vi har en vision om att mer välmående invånare skapar ett bättre samhälle.
För att programmet inte ska bli en hyllvärmare kommer landskapsregeringen att tillsätta ett råd för idrott, motion och hälsa – RIHM-rådet.
– RIMH-rådet får i uppdrag att följa upp programmet och de åtgärder och målsättningar som ingår där. Hur RIHM-rådet fungerar i praktiken är upp till rådet självt men det finns ett anslag om 30 000 euro upptaget i budgeten för nästa år.

Läs mera om detta i fredagens Nya Åland.