DELA

Sporten efter valet: detta vill Obunden samling

Vad har egentligen de åländska partierna för idrottspolitik? Nya Åland bad partierna svara på frågor gällande idrottens framtid på Åland. Så här svarar Obunden samling.

Vilken idrottspolitisk fråga anser ni är viktigast att prioritera?
Idrott på bredden – livslångt idrottande. Vi bör dra öronen åt oss beträffande den tendens att i tidig ålder försöka få barn att bara hålla på med en idrott. Spontanidrott av alla dess slag skall uppmuntras. Det är en alltför stor del av ungdomarna som upphör med idrott i högstadie/gymnasieåldern. Livslångt idrottande och idrott på bredden är sammanfattningsvis en mycket viktig fråga.

Bör Åland satsa mer på idrottsturism, och i så fall vilken/vilka sporter?
Det borde finnas ett enkelt system där idrottsföreningarna enkelt erhåller ett visst stöd för varje hitrest tävlingsdeltagare och följeslagare som kommer till Åland. På detta sätt uppmuntras inresande och idrottsturism.

Behöver Åland fler och mer utvecklade idrottsanläggningar, och i så fall inom vilken idrott?
Det behövs inte. Vi har redan i nuläget att på ett seriöst sätt sköta de anläggningar som finns.

Hur ska man arbeta för att garantera jämställdhet inom idrotten på Åland?
Förutsättningarna för att delta i idrott på Åland är redan jämställda. Vi ser inte någon nytta med att uppnå ett jämställt slutresultat så att till exempel lika många pojkar och flickor sysslar med ishockey, hästsport, et cetera.

Ska åländska elitsatsningar inom idrott stödas med samhällsmedel och i så fall på vilket sätt?
Elitsatsningar är undantagens undantag. Den form av stöd som redan nu existerar förefaller vara tillräckliga.