DELA
Foto: Jonas Edsvik

Grönt för aktieemissionen

FOTBOLL. Under tisdagens bolagsstämma på WHA sanktionerades den aktieemission som styrelsen för IFK Mariehamn ab föreslagit.
– Vår uppfattning är att vi har 150 000 euro säkrade, om emissionen blir av, sade styrelseordförande Dan Mikkola i sitt anförande som föranledde beslutsfattandet.

Förslaget om att verkställa en nyemission om 25 000 aktier á 50 euro styck fick gehör och gäller tills vidare. Av de nya aktierna är 18 000 reserverade för gamla ägare och kan tecknas till och med maj. Teckningsrätten är högst en ny aktie per aktie som aktieägaren i fråga äger.
– Resten kommer att riktas till nya potentiella ägare. Vår uppfattning är att vi i dagsläget redan har 150 000 euro säkrade, säger Dan Mikkola och förklarar.
– Vad gäller den riktade emissionen så har vi nämligen pratat med ett flertal aktörer, som vi tror att kan vara intresserade av att investera. Ingenting är på något sätt bindande men det är i alla fall den uppfattning vi fått genom våra samtal.
Om alla 25 000 aktier tecknas skulle IFK få in 1 250 000 euro, något man inte räknar med.
– Målet är 400 000 euro. Det är en högt ställd målsättning men vi hoppas och tror att det ska vara möjligt, säger Mikkola.
I övrigt beslutade bolagsstämman att ge styrelsen fortsatt förtroende. I styrelsen sitter Dan Mikkola (ordförande), Sverker Skogberg (viceordförande), Christer Björkman, Tove Erikslund-Henriksson, Lasse Danielsson, Kaj Grüssner och Thomas Fonsell.

Läs mera om detta i onsdagens Nya Åland.