DELA
Foto: Jonas Edsvik
Av 1 900 symtomfria inresande från utlandet testade fem positivt under de fyra veckor som landskapets utvärdering omfattar. Bara en bedömdes bära på en smittsam covid-19-infektion.

”Ytterst tveksam” nytta med covidtestning av inresande från utlandet

Det är ”ytterst tveksamt” om den obligatoriska testningen av symtomfria inresande till Åland från utlandet är ändamålsenlig. Det skriver landskapsregeringen efter att ha utvärderat de första fyra veckorna av obligatoriska covid-19-tester av vissa inresande från utlandet. Endast fem personer testade positivt under de fyra veckorna, och bara en bedömdes definitivt ha en pågående smittsam infektion. Testerna inleddes på Åland den 12 juli, när den temporära ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft.

Under perioden reste ca 30 000 personer till Åland från utlandet. Av dessa testades 1 900 symtomfria inresande, varav 95 procent hade rest från Sverige. Antalet testade uppskattas motsvara ungefär hälften av de personer som enligt lagen skulle ha testats under utvärderingsperioden. Fem testade positivt, varav en alltså bedömdes ha en pågående smittsam infektion. I de övriga fyra fallen gick det inte att avgöra om det rörde sig om en pågående smittsam infektion eller icke-smittsamma virusrester efter tidigare infektion.

Landskapsregeringen ser det därför som tveksamt om obligatorisk testning av symtomfria inresande till Åland från utlandet är ändamålsenlig, proportionerlig och ekonomiskt försvarbar. Denna bedömning är i linje med tidigare bedömningar gällande åtgärder på Åland för att hindra smittspridning över nationsgränser, inklusive utvärderingen av den testning av ålänningar som gjordes i våras för att möjliggöra resa till Sverige.

Landskapsregeringen har sammanfattat de preliminära resultaten i ett brev till social- och hälsovårdsministeriet, och uppmanar ministeriet att göra en löpande bedömning av huruvida den temporära lagändringen bör upphävas eller om en ny förordning om undantag från testkraven bör utfärdas i linje med EU:s gemensamma principer. En sådan förordning skulle innebära inte endast att gränsvärdena för undantag motsvarar Europeiska hälsomyndigheten ECDC:s kategorisering, utan även att krav på testning inte skulle gälla då man reser från en region med lägre eller liknande incidens som i Finland, oavsett incidensen i avreselandet.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp