DELA

Vindparker till havs en risk för fågellivet

Fåglar påverkas av vindkraft, men det går att minimera skadan. Det sa forskaren Martin Green, Lunds universitet, på det digitala seminariet Baltic Breakfast, som anordnades av Stockholms universitets Östersjöcentrum i höstas.