DELA
Foto: Rasmus Olin

Ålands elandelslag investerar i ny vindkraftspark

Vindkraftsbolaget Puhuri Oy, som Ålands elandelslag är delägare i, investerar 60 miljoner euro i en ny vindkraftspark.
Ålands elandelslag äger 4,5 procent av Puhuri Oy, vilket innebär att de får lika mycket av elen som produceras. Den nya vindkraftsparken som är belägen i Parhalahti söder om Brahestad, består av tio vindkraftverk och den totala årsproduktionen beräknas motsvara ungefär 50 procent av Ålands elkonsumtion.

– Vi hoppas att investeringen i förlängningen ska hålla de åländska elpriserna nere, säger Elandelslagets vd David Karlsson.

Parken är en av de sju som ingår i rikets produktionsstöd för förnyelsebar energi. Man beräknar att produktionen kan starta i början av år 2022.