DELA
Foto: Julia Johansson
Reformen innehåller bland annat ett förslag om fastställande av en ny tullkodex, inrättandet av EU:s tullbyrå och upprättandet av en tulldatacentral.

Viktigt att Åland hörs från start när EU reformerar tullagstiftning

EU-kommissionen antog ett förslag på tullagstiftningsreform i maj. Landskapsregeringen har förra veckan fört fram sin ståndpunkt i frågan till Finansministeriet som på måndagen för det vidare till statsrådet. Ministeriets mål är att riksdagen och landskapsregeringen ska enas i en skrivelse som skickas till kommissionen i slutet av sommaren.