DELA
Foto: Stefan Öhberg
Landskapsregeringen har arbetat efter ledorden tänk stort, börja smått och agera snabbt. Enligt lantrådet Veronica Thörnroos är det inte läge att implementera stora reformer när pandemin fortfarande pågår och effekterna av den fortfarande är så pass stora i samhället. Däremot finns flera stora EU-finansierade projekt inkluderade och man satsar stort på förbättring av infrastrukturen, meddelade landskapsregeringen under budgetpresentationen i sjöfartsmuseet på söndagen.

Landskapet ställer om – men det går långsamt

Landskapsregeringen har utgått från fem specifika fokusområden att satsa på i budgetförslaget 2022 för att skynda på återhämtningsprocessen efter pandemin. Men siffrorna är fortsatt dystra och de stora strukturella reformerna finns inte heller i detta budgetförslag. I stället börjar man smått, för att steg för steg öka takten i omställningsarbetet.