DELA
Foto: Viking Line

Vikings nyemission tar nu nästa steg-kompletterande avtal för Glory

Rederiet Viking Line har idag beviljats undantag från kovenantvillkoren i finansieringen av Viking Glory och offentliggör villkoren för aktieemissionen, berättar rederiet i ett utskick.

Som Nyan skrivit om många gånger tidigare har Viking Line Abp, med stöd av en majoritet av storägarna, en nyemission på gång med målet att få in cirka 52 miljoner euro. Enligt dagens utskick emitteras högst 6 480 000 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningspriset är, liksom tidigare berättats, för erbjudan aktier 8 euro per aktie.

Första handelsdagen utan teckningsrätter är satt till den 30 november. Teckningsperioden för de erbjudna aktierna ska pågå mellan 7 och 21 december..

  ”Covid-19-pandemin har väsentligt påverkat Viking Lines resultat och likviditet. Viking Line har reagerat snabbt och bestämt genom att anpassa sin verksamhet till den förändrade marknadssituationen med olika åtgärder, såsom kostnadsbesparingar, erhållande av statliga stöd samt förhandlande av nya och flexiblare finansieringsavtal. Viking Line har beviljats undantag från en del av kovenanterna i Bolagets finansieringsavtal för en viss tid, inklusive för finansiering av det nya fartyget M/S Viking Glory.” skriver rederiet i dagens utskick, där man fortsätter:

  ”Viking Line har idag undertecknat ett kompletterande brev till finansieringsavtalet för Viking Glory. På basis av det kompletterande brevet har kovenantvillkoren i finansieringsavtalet justerats och innehåller nu ett undantag från kovenanten nettoskuld i förhållande till EBITDA för viss tid fram till 31.12.2022. Vidare innehåller det kompletterande brevet ett villkor enligt vilket Bolaget måste erhålla en emissionslikvid om minst 25 miljoner euro för att kunna lyfta lånet och ta leverans av Viking Glory. För att uppfylla detta villkor har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från de största aktieägarna motsvarande totalt 28 miljoner euro. Ifall emissionslikviden i Aktieemissionen understiger 50 miljoner euro, förutsätter det kompletterande brevet vidare att Bolaget vidtar åtgärder för att täcka sådant underskott.”

  För att uppfylla Bolagets åtagande under det kompletterande brevet har Viking Lines styrelse, med stöd av bemyndigandet som beviljats av den extra bolagsstämman som hölls 22.11.2021, beslutat att Bolaget kommer inleda Aktieemissionen.”

  Uppskattningsvis ska resultatet av emissionens kunna presenteras den 28 december.

   

  Tack för att du väljer Nya Åland!

  Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

  Välj belopp