DELA
Foto: Stefan Öhberg

Viking skruvar upp resultatprognosen för 2022

Viking Line förutspår att rörelseresultatet för helåret 2022 blir bättre än vad som sagts i tidigare prognoser. Det framgår i ett pressmeddelande på tisdag eftermiddag.

Ett skäl är att passagerarverksamheten överträffat förväntningarna. Vidare har det geopolitiska läget och dess inverkan på energipriser, inflation, räntor och valutor inte tyngt resultatet så mycket som förutspått.

”Viking Line Abp bedömer att rörelseresultatet för 2022 kommer att bli något bättre än 2021 och att resultatet före skatter förväntas bli i nivå med 2021”, skriver vd Jan Hanses i pressmeddelandet.

Enligt den tidigare bedömningen skulle rörelseresultatet för 2022 skulle bli något sämre än 2021 års resultat.