DELA
Foto: Stefan Öhberg

Viking Line flaggar för sänkt rörelseresultat

Viking Lines rörelseresultatet för 2017 försämras jämfört med 2016.
Orsaken är hård konkurrens inom Viking Lines trafikområde med fortsatt press på pris och volymer som påverkar intjäningen per passagerare negativt.

Det skriver rederiets vd Jan Hanses i ett pressmeddelande.

Andra orsaker som bidrar till prognosändringen är att bunkerprisnivån förväntas vara fortsatt högre jämfört med 2016.

En förväntad korrigering av restitutionslagstiftningen i Finland för 2017 har fördröjts och det är osäkert om den förverkligas så att den påverkar Viking Line-koncernens resultat i år.

I restitution ingår återbetalning av sociala avgifter och förskottsinnehållning på färjpersonalens löner.

– Som helhet bedömer styrelsen att rörelseresultatet för 2017 kommer att försämras jämfört med rörelseresultatet för 2016. Styrelsens tidigare bedömning var att rörelseresultatet skulle utfalla i nivå med rörelseresultatet för 2016, skriver Jan Hanses.

Viking Line sänkte sina förväntningar för 2017 också i september. Tidigare hade man bedömt att 2017 skulle ge ett högre rörelseresultat än 2016.

Fjolårets rörelseresultat blev 13,7 miljoner euro. Det var en halvering av 2015 års rörelseresultat på 26,4 miljoner.