DELA

Viking Line finskflaggar Viking XPRS

Viking Line Abp har beslutat registrera sitt passagerarfartyg Viking XPRS i det finska fartygsregistret. Fartyget som inledde sin trafik 2008 har varit registrerat i Estland sedan 2014.

”Beslutet att registrera fartyget i Finland baserar sig på att man i rederiet vill underlätta personalrekryteringen och administrera all personal själv utan mellanhänder”, skriver man i ett pressmeddelande på onsdagmorgonen. Målsättningen är att ha arbetet med omflaggningen klar under första kvartalet 2023, uppger man

”Viking Line kommer att lediganslå samtliga tjänster ombord på Viking XPRS under finsk flagg med några få undantag. Tjänsterna kan sökas av både nuvarande personal ombord på fartyget (cirka 175 personer) och anställda från rederiets övriga finskflaggade fartyg. ”