DELA
Foto: Erkki Santamala

Högskolan får utbilda för LNG-fartyg

Högskolan på Åland har erhållit specialbehörighet för att ordna kurser gällande LNG-fartyg.