DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>INTE I TIDNINGEN Eckerö kommunfullmäktige har fattat beslut om hur man ska kalla till möten.

Nyans politikskola: Det här är kommunfullmäktige

Vart fjärde år hålls allmänna val där medborgarna väljer vilka som ska få bestämma i den egna kommunen, man väljer alltså kommunfullmäktige. Fullmäktige utser sedan kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Till uppgifterna hör att bestämma över kommunens budget, det vill säga pengarna och vilka nämnder som ska finnas. Det fullmäktige bestämmer ska styrelsen utföra.

Den löpande verksamheten sköts alltså av kommunstyrelsen. Till sin hjälp har ledamöterna tjänstemännen på centralkansliet. Man kan dra paralleller till landskapsregering och lagting där ju regeringen har som uppgift att verkställa lagtingets beslut.

Nämndernas makt ska inte underskattas. Byggnadsnämnden har ofta en mycket stark ställning eftersom man beslutar om bygglov och dylikt, och socialnämnden ett kolossalt inflytande över enskilda vårdärenden.

Den största delen av den skatt du betalar går till kommunen. Skatteintäkter och landskapsandelar utgör en stor del av kommunernas inkomster. Landskapsandelarna är pengar som landskapet betalar kommunen för att upprätthålla service, beroende på hur många som bor i kommunen.

Största delen av den åländska politikerkåren är fritidspolitiker, det vill säga jobbar med politik vid sidan av sitt vanliga arbete.

Kommunstyrelsemöten är inte öppna för allmänheten. Det är däremot kommunfullmäktiges. Gå dit och lyssna hur deras arbete kan påverka just dig.