DELA
Foto: Jonas Edsvik
Annika Hambrudd.

ÅLAND GALLUP: Vem vill du se som C:s nya ordförande?

Vem ska leda Centern efter att Veronica Thörnroos lämnat partiet utan kapten? Frågan ställs nu i Åland Gallup. Samtidigt frågas om intresset för att investera i ett nytt folkrederi och förtroendet för politikerna.

Gallupen kommer du till genom att klicka här.

Du kan också skanna QR-koden:

Centern behöver en ny ordförande efter att Veronica Thörnroos först lämnat posten och senare helt lämnat partiet.

Centerns styrelse har bestämt att partiet ska ha en vårstämma i maj, där man ska välja en valberedning som ska ta fram ett förslag till nytt presidium till i höst. Det bekräftar vice ordförande Annika Hambrudd.

Harry Jansson sa tidigare till Nya Åland att han ser att det nu finns ett maktvakuum inom partiet och att man därför borde välja en ny ordförande så snart som möjligt. Hur ser du på det?

– Jag respekterar styrelsens beslut. Sedan vet jag inte vad han menar med maktvakuum. Det som styrelsen varit tydlig med att partiet behöver är en ordförande och ett presidium som delar upp ansvaret för arbetet i styrelsen, landskapspolitiken och kommungrupperna. Centern behöver ett mer agilt ledarskap, säger Annika Hambrudd.

Det är också något som nu diskuteras i styrelsen och det verkställande utskottet, ett organ som förbereder frågorna inför styrelsen, lägger hon till.

Nu frågar Nyan i Åland Gallup: Vem vill du se som Centerns nya ordförande?

Alternativen i gallupen är Centerns två ministrar, ledamöterna i lagtinget samt alternativen någon annan och kan inte ta ställning. Ministrarna är Jesper Josefsson och Annika Hambrudd och lagtingsledamöterna: Liz Mattsson (även om hon är föräldraledig fram till midsommar), Roger Höglund, Harry Jansson, Jörgen Gustafsson, Robert Mansén och Jörgen Pettersson. Liz Mattssons ersättare är Mikael Lindholm. Namnen står nu enligt storleken på röstetalet i senaste val.

Förtroendet för politikerna

I den extrainsatta Åland Gallup i februari, genast efter att domen fallit i hovrätten i laddhybridfallet, ställdes en fråga om förtroendet för landskapspolitikerna, både lagting och regering. Nu ställs samma fråga igen. Alternativen går på en skala från inget förtroende till högt förtroende.

Nytt folkrederi?

Nya Åland frågar även om intresset för kortrutt på linjen Mariehamn–Kapellskär. I början av mars gick Aktieägarföreningen Viking ut med ett pressmeddelande om att de tänker jobba för att Viking Line ska återuppta trafiken mellan Mariehamn och Kapellskär. Några dagar senare öppnade Tomas Lundberg en Facebookgrupp som kollar intresset för att starta ett nytt folkrederi. Gruppen har i dag cirka 1 400 medlemmar.

Nu ställs frågan i Åland Gallup: Kan du tänka dig att köpa aktier i ett nytt folkrederi som startar en kortrutt Mariehamn–Kapellskär?

Alternativen är ja, nej, kan inte ta ställning.

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Åland Gallup är öppen fram till måndag kväll vid midnatt.

Det här är Åland Gallup

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller Åland Gallups Facebooksida.

Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång.

Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak, statistiker, och modellen har utvecklats kontinuerligt sedan starten 2018.

Åland Gallup görs genom att deltagarna själv söker upp gallupen eller prenumererar på den.

Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet. Viktning innebär att svar får större eller mindre betydelse beroende på om en viss grupp är överrepresenterad.

Antalet osäkra väljare är gallupens akilleshäl. Under mandatperioden är en högre andel väljarna osäkra, medan andelen minskar i närheten till val.