DELA

Vattnet fortsätter sjunka i Långsjön

Idag möts styrelsen för Ålands vatten för att diskutera vattensituationen.

I går morse låg vattnivån på – 63,8 centimeter vid Kalders dammlucka i Långsjön, vilket innebär att den sjunkit med fem centimeter på en vecka.

Tillståndsgränsen för bevattningsuttag går numera vid –65 centimeter och för dricksvattenuttag vid –70 centimeter.
Enligt Vd Christian Nordas är motsvarande 15 millimeter av minskningen dricksvattenuttag och 35 millimeter avdunstning.

– Bevattningsuttaget är försvinnande litet i det här sammanhanget och inget som Ålands vatten är inblandade i. Det regleras av miljötillstånd sökta av den som vill ta bevattningsvatten.

Nordas har dock jobbat med att sätta sig in i hur stor avdunstningen har varit och säger att det handlar om 50 procent mer avdunstning än tidigare år.

– Det är 30 000 kubikmeter som far i luften på en dag, alltså uppemot 10 000 kubikmeter mer per dag än normalt under sommarvädret vi hade i juli, säger han och gör en jämförelse med fotbollsplaner.

– Det är som att tänka sig att ungefär WHA:s storlek skulle fyllas med tre meter vatten varje dag. Det visar hurdana mängder de handlar om. Det här måste vi ta i beaktande nu vid långsiktiga planer för vattenförsörjningen.

Det finns en tydlig korrelation mellan vackert väder och höjd vattenförbrukning. Siffrorna för augusti visar att Ålands vattens abonnenter hittills använt 21 procent mer denna månad, jämfört med ifjol.

Två gånger tidigare under 200-talet har Ålands vatten gått under gränsen för beviljat vattenuttag. Det var 2002 och 2003. År 2003 var man nere på minus 82 centimeter som värst.

Bilden är en skärmdump från Ålands vattens hemsida och visar vattennivån vid Kalders dammlucka.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!