DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vattnet den stora miljöfrågan

En arbetsgrupp ska skydda vattentäkterna och vi ska lära oss att återbruka det vatten vi har.

Det sa miljöminister Camilla Gunell (S) när budgetförslaget presenterades i går.
Klimatet är enligt Camilla Gunell den fråga i arbetet som är ”helt överskuggande”. Vattnet måste det storsatsas på meddelade hon. Miljöbyrån får förstärkning av en ny miljöingenjör för att lyckas förverkliga arbetet med den nya vatten- och avloppsplanen på Åland.

Det görs för att de investeringar som behövs blir rätt så att de gynnar Åland som helhet. Vatten- och avloppsplanen är framtagen av Ålands vatten på landskapsregeringens begäran.

En arbetsgrupp ska tillsättas som ska arbeta med konkreta åtgärder för att skydda vattentäkterna, samtidigt som ett bevattningsprogram startas för att ge landskapet beredskap vid både torka och översvämningar. En strategi för hur man bättre ska kunna ta till vara vatten på hösten, men också återanvända och spara vatten är också under arbete.

– Den här sommaren har visat att det är en resurs som är ändlig.

Att spara vatten och vårda de vattentäkter som finns är viktigt, menar Camilla Gunell, men någon ny vattentäkt fick inte plats i budgeten.

– Vi tror att det finns väldigt mycket att göra på besparingsområdet innan man tar nya resurser i bruk.

Läs mer i fredagens Nya Åland!