DELA
Foto: Stefan Öhberg

Vattenlagen planeras nå lagtinget vid årsskiftet

– Vi har stora förväntningar på oss i referensgruppen och i landskapsregeringen på att det här lagpaketet blir så ambitiöst som möjligt. Det säger Simon Holmström (HI), ordförande i referensgruppen för revideringen av vattenlagen.