DELA

Varglag snart i kraft

Under onsdagen formaliserades förordningen om skyddsjakt på varg och lodjur.

– Det är en förordning kopplad till de förändringar i jaktlagen som gjorts, säger minister Camilla Gunell.
Förordningen handlar om vad man får och inte får göra om man blir attackerad av varg eller lodjur.

– Nu finns det lagstöd att i första hand skrämma eller få bort hotet, men i sista hand har man rätten att avliva.

Efter att sex får rivits i en förmodad vargattack i Hammarland gav Landskapsregeringen jaktvårdsföreningen i början av oktober i uppdrag att skjuta vargen som rör sig i nejden. Jakten har dock varit fruktlös.

– Den finns fortfarande i livet. Det är inte lätt att jaga varg i snöfria förhållanden.

Tillståndet har förlängts till den 8 december i år.

– Nästa regering får fatta beslut om de vill går vidare