DELA

Vägplaner fastställda för Emkarby-Gölby

Ombyggnaden av Emkarbyvägen tar ytterligare ett steg framåt i och med att landskapet nu fastställt planerna för etapp fyra och fem.

Sammanlagt handlar det om cirka 4,5 kilometer och 2,9 miljoner euro.
De nya vägplanerna för Emkarbyvägen, eller landsväg 40 som den heter formellt, gäller Emkarby–Tingsbacka, etapp fyra, och Tingsbacka–Gölby, etapp fem.

Etapp fyra handlar om sammanlagt 2 450 meter och är kostnadsberäknad till 1,6 miljoner euro. Motsvarande siffror för etapp fem är 2 000 meter och 1,3 miljoner euro.

Vägen rätas ut och breddas till sju meter plus en halv meters vägrenar på varje sida. Dessutom byggs en gång- och cykelväg längs hela sträckningen. Om ingen lämnar in besvär mot beslutet kan ombyggnadsarbetet bjudas ut och påbörjas redan i år.

Emkarbyvägens ombyggnad av etapp tre står fortfarande stilla på grund av besvär. Men enligt infrastrukturminister Mika Nordlund (MSÅ) är det ingenting som hindrar att man börjar med etapp fyra och fem innan domstolen sagt sitt om trean.