DELA
Foto: Nina Smeds

Utskott kräver snabb lagändring

Riksdagens grundlagsutskott har med långa tänder accepterat riksregeringens förslag till hur man ska lösa vårdreformens ekonomiska konsekvenser för Åland.

Men lösningen bör vara tillfällig, skattegottgörelsen måste tryggas och självstyrelselagen ändras.
Hela den enorma juridiska härva, sannolikt självstyrelsens största någonsin, som rikets stora reformpaket har lett till för Ålands del håller nu på att nystas upp. Efter att landskapsregeringen och finansministeriet i månader kämpat för att hitta en lösning har riksdagens grundlagsutskott nu benat ut vad som ska gälla.

Utgångspunkten för utskottets behandling har varit det förslag som riksregeringen lagt fram i form av en proposition. Som Nya Åland tidigare har berättat handlar det dels om ett nytt Ålandsavdrag och dels om att skattegottgörelserna ska ingå i riksbudgeternas höstmanglingar.

Förslaget fick tummen ner på Åland. Landskapet gillar inte tanken på att en politiskt tillsatt riksregering ska få skattegottgörelsen i sina händer.

Motdraget var att man i stället skulle ta emot den betydligt högre klumpsumma som reformen innebär för att sedan betala tillbaka en del av den efter att lagtinget bestämt storleken på skattegottgörelsen. Men det fick tummen ner i riket och något sådant förslag lämnades följaktligen inte heller till grundlagsutskottet.

Utöver att reformerna inte ska få drabba Åland ekonomiskt har den centrala frågan i hela processen varit vad man egentligen kan göra utan att först skriva om självstyrelselagen. Därför har man med stort intresse väntat på grundlagsutskottets utlåtande: Vad kommer landets allra viktigaste konstitutionella granskningsorgan att säga?

Nu vet vi svaret.

Utskottet är enhälligt och mycket tydligt: Riksregeringens förslag kräver en ändring av självstyrelselagen, men kan godkännas tillfälligt och för en kort tid även utan lagändring. Ålandsavdraget kan också genomföras men bara under förutsättning att regeringen ser till att det inte påverkar skattegottgörelsen negativt för Ålands del.

Grundlagsutskottet betonar att självstyrelselagen måste ändras så fort som möjligt med motiveringen att skattegottgörelsen är en av självstyrelsens hörnstenar.

Läs mer i fredagens Nya Åland!