DELA
Foto: Jonas Edsvik

Finska vårdreformen under åländsk lupp – igen

Den finländska vårdreformen kommer att leda till begreppsförvirring. Och det råder fortfarande oklarheter kring skattegottgörelsen.

Nu vill landskapsregeringen att Finland tillsätter en Ålands-expert för att reda ut konsekvenserna av reformen.
– Landskapsregeringen önskar ytterligare en gång framhålla behovet av att riket, med hjälp av en särskild utredare eller på annat sätt, tar ett samlat grepp gällande de nu aktuella reformernas effekter för självstyrelsen och hur dessa förhåller sig till självstyrelselagen och grundlagen samt statens förpliktelser i enlighet med Ålandsöverenskommelsen.

Det skriver landskapsregeringen i sitt yttrande till den reviderade vårdreformen.

– Reformpaketet har främst genom valet av finansieringslösning omfattande verkningar på centrala delar av självstyrelsesystemet och förutsätter därmed ändring av självstyrelselagen.

Efter det att den ursprungliga propositionen överläts till riksdagen under vårvintern ifjol förde landskapsregeringen och finansministeriet intensiva förhandlingar.

Man protesterade bland annat mot en föreslagen kraftig procentuell sänkning av avräkningsgrunden utan att Åland vidtalats.

– Dessa förhandlingar ledde till ett gemensamt förslag till helhetslösning som även omfattade ett förslag hur man kunde förfara i förhållande till skattegottgörelsen i självstyrelselagen.

Parterna var överens om att lösningen skulle intas i en kompletterande proposition som en gemensam lösning under förutsättning att Ålandsdelegationen ansåg att lösningsmodellen var i överensstämmelse med självstyrelselagen.

– Den 2 juni kom Ålandsdelegationens beslut av vilket det dock framgår att Ålandsdelegationen inte anser att lösningsmodellen i sin helhet står i överensstämmelse med självstyrelselagen. Sålunda kan landskapsregeringen inte omfatta den lösning regeringen nu föreslår i propositionen.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!