DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>SER SÖDERUT Kontinentens stora e-handelsföretag kan bli Posten Ålands nya kunder tror bolagets vd Henrik Lundberg.

Uppåt för Posten Åland

Både resultatet och omsättningen ökade för Posten Åland i fjol.

Fjolårets omsättning blev 45,4 miljoner euro och det är en ökning med 10 procent jämfört med 2013.

Rörelsevinsten steg från 2,1 miljoner till drygt 2,5 miljoner.
Pack & distributionsavdelningen omsatte 31,3 miljoner euro jämfört med 26,9 miljoner föregående år. Det mesta av  tillväxten kom från tidningsdistribution till Finland, en verksamhet som avslutades vid årsskiftet när lagstiftning som täppte till momsluckan trädde i kraft.

Omsättningen för affärsområdet Posttjänster sjönk med 1,8 procent till 7,8 miljoner. Det är mest den inkommande brevposten från Finland som minskar.

Logistikens omsättning blev 5,1 miljoner – lika mycket som föregående år – och frimärksomsättningen minskade från 2,6 till 2,2 miljoner. Antalet frimärksabonnenter har de senaste tio åren minskat med i snitt mer än 2 000 abonnenter per år.

– Vår satsning mot den europeiska marknaden har tagit fart och vår tillväxt med de internationella e-handelskunderna kommer att vara god under 2015. Vi ser framtiden an med optimism och tillförsikt, säger Posten Ålands vd Henrik Lundberg i bokslutskommunikén.