DELA

Ulf Toivonen lämnar Ömsen

Ömsens ekonomidirektör och vice vd, Ulf Toivonen, kommer att lämna företaget i samband med att han fyller 60 nästa år.Det meddelar försäkringsbolaget i ett pressmeddelande.

Beslutet har styrelsen och Ulf Toivonen kommit överens om gemensamt. Toivonen kom till Ömsen 2015 och har under sin tid främst varit ekonomidirektör. Han har även under en tid varit tillförordnad vd innan nuvarande vd Thomas Lundberg formellt blev vd under våren 2022.

– Ulf Toivonen har under en period i Ömsen varit tillförordnad vd och ansvarig för bolagets dagliga verksamhet. Han har samtidigt innehaft rollen som finanschef, CFO, när nya myndighetskrav inneburit stora utmaningar även för ömsesidiga försäkringsbolag, säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen.

– Jag har fått förmånen att på nära håll se Ömsen utvecklas till ett starkt försäkringsbolag i tider när anpassning och förändring ställt stora krav på hur försäkringsbolag ska drivas inte minst med tanke på hur tillgångar som tillhör våra kunder ska placeras på bästa sätt. Det har varit en utmaning och en spännande tid, säger Ulf Toivonen.

Rekrytering för att hitta en ersättare är påbörjad.