DELA
Foto: Jonas Edsvik

Centrumplan kan dröja ett år

Stadsfullmäktige återremitterade förslaget till delgeneralplan för centrum förra veckan. Om det blir så att styrelsen hittar en lösning kan det gå ganska snabbt. Men om ärendet ska tillbaka till nämnden – då tar arbetet ett år till.
– Det är jättesynd om vi måste sätta ett sjätte år på planen, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.