DELA
Foto: Jonas Edsvik
Fullmäktige återremitterade förslaget till delgeneralplanen till styrelsen förra veckan, med ett moderat förslag om ändringar för bland annat mer byggrätt och fler våningar på Kaptensgatan 13 och 15 och för den södra delen av Sittkoffgallerian. Bilden är från 2018.

Centrumplan kan dröja ett år

Stadsfullmäktige återremitterade förslaget till delgeneralplan för centrum förra veckan. Om det blir så att styrelsen hittar en lösning kan det gå ganska snabbt. Men om ärendet ska tillbaka till nämnden – då tar arbetet ett år till.