DELA
Foto: Stefan Öhberg

Två lönetvister slutade i förlikning

Landskapsregeringen har slutit förlikningsavtal i två lönetvister som gått till arbetsdomstolen.
I det ena fallet betalar landskapsregeringen ut 10 000 euro var till två matroser.