DELA
Foto: Stefan Öhberg

Två anmärkningar mot ÅHS vård av man som dog i polisarrest

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, delar ut två anmärkningar och tre uppmärksamgöranden mot Ålands hälso- och sjukvårds vård av den man som avled i polisens arrest förra året. Främst kritiseras journalföringen, som anses bristfällig, och kommunikationen med mannens anhöriga i samband med dödsfallet.