DELA
Foto: Jonas Edsvik

De ska slå vakt om svenskan

Nu vet vi vilka som har i uppgift att slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland.

Landskapsregeringen har tillsatt ett språkråd för resten av mandatperioden.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) är ordförande.

Medlemmar är vicelantråd Harry Jansson, rättschef Michaela Slotte, avdelningschef Niklas Stenbäck, Lumparlands kommundirektör Mattias Jansryd (utsedd av kommunförbundet), stadsdirektör Barbara Heinonen, Ålands Näringslivs vd Jan-Erik Rask, landshövding Peter Lindbäck, ÅHS förvaltningssekreterare Anita Husell-Karlström, Akavas förhandlingschef Maria Hagman och juristen Sara Karlman (representant för tredje sektorn, utsedd av Paf:s fördelningsråd).

Vice ordförande utses inom språkrådet, medan rättssakkunnig Niclas Slotte är sekreterare.

I reglementet sägs: ”Språkrådet ska fungera som Ålands landskapsregerings referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland. Språkrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för diskussion av olika språkpolitiska frågor”.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp