DELA
Foto: Joakim Holmström
Centerns partiledare Veronica Thörnroos håller inte med lag- ock kulturutskottets enhälliga betänkande när det kommer an på religions- och livsåskådningsundervisningen även om hon inte kommer att reservera sig. Hon betecknade den evangelisk-lutherska kyrkan som ett grundfundament.

Tummen upp för nya lagen

– Jag är glad över att utskottet har nått enighet trots utmanande frågeställningar och oklara kostnader, sa utskottsordförande Harry Jansson (C) när han presenterade betänkandet om nya grundskollagen för lagtinget.