DELA
Figuren visar var lagtingspartiernas väljare placerar sig enligt ideologi. GAL står för grön, alternativ, libertär och TAN för traditionell, auktoritär, nationalistisk. Källa: Rasmus Lindqvist/Åbo Akademi

Ideologier viktiga när ålänningarna röstar

Frågeundersökningen Barometerns nypublicerade resultat visar hur åländska väljare tänker och hurdana värderingar de har.