DELA

Trafikskadad fick rätt mot Ömsen i hovrätten

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, Ömsen, har tidigare av tingsrätten ålagts att betala en trafikskadad man ersättning för bestående lyte och men, inkomstförlust, försenad inkomst och vårdbidrag. Hovrätten bekräftar domen och Ömsen måste nu också betala mannens rättegångskostnader.