DELA
Foto: Jonas Edsvik

Trafikljus nu i olyckskorsning

Nu har trafikljusen vid den olycksdrabbade korsningen Ålandsvägen – Styrmansgatan tagits i bruk.

Håkan Lindén vid stadens Samhällstekniska avdelning förklarar hur det fungerar:

I huvudsak fungerar signalerna så att fordonstrafik på huvudgatan Ålandsvägen alltid har grönt ljus. För gående eller cyklister som ska passera över Ålandsvägen gäller då, att de alltid har ”röd gubbe”, signalen kan ändras till grön genom att använda på signalanläggningens tryckknappar. Samtidigt som Ålandsvägen har grönt för fordonstrafik är det grön gubbe för gående och cyklister över Styrmansgatan.

Signallängder (tiden för grönt och rött ljus) styrs av trafikintensiteten, trafikflöden för fordon från alla håll in till korsningen registreras av signalslingor i asfalten.

För personer med synsvårigheter finns ljudsignaler för att förmedla de olika signalalternativen (röd eller grön gubbe).

Lindén påpekar att fordonstrafik i korsningen Ålandsvägen – Styrmansgatan för tillfället är möjlig enbart i Styrmansgatans båda riktningar samt på Ålandsvägen söderut från Styrmansgatan. På Ålandsvägen norr om Styrmansgatan är det fortsatt trafikbegränsning med enbart trafik till tomter.