DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stan går fastighetsägarna till mötes

I gårdagens Nyan gav affärskonsulten Peter Tanzer, som tidigare gjort utredningar åt fastighetsägare i staden, sin syn på hur Mariehamns stad kan utvecklas. Enligt honom har en stor utvecklingvilja från fastighetsägare bromsats av tjänstemännen i Mariehamn.

En springande punkt är att få bygga nytt som passar de krav som detaljhandeln ställer och dessutom kunna bygga bort bakgårdar och parkeringar, helst under jord.

– Vi står inför förändringar där konsumenternas dom blir hård om vi inte vaknar upp och lyssnar till deras behov, säger Tanzer.

Stadsarkitekten Sirkka Wegelius säger att det inte finns några motsättningar, men att Peter Tanzer främst representerar fastighetsägarnas intressen.

– Vi är inte på något vis mot en fungerande stadskärna. Alla städer vill ha den intressanta mixen mellan gammalt och nytt. Det är viktigt att titta på centrumplanering som en helhet.

Samtidigt berättar hon att ett förslag till ny centrumplanering kan finnas ute om två månader som ska gå ihop med fastighetsägarnas önskemål. Det har redan varit på remissrunda.

– Hela planen går ut på att det ska bli lättare att bygga i centrala Mariehamn och lösa de knutar som funnits. Vi föreslår en fördubbling av byggrätter och går ju planerna för Magazin och Ömsens projekt till mötes. Dessutom ser vi över parkeringsnormen. Just parkeringsfrågorna har varit orsaken till att centrumplanen dröjt, säger Sirkka Wegelius.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!