DELA
Foto: Fredrik Törnroos

THL virustestar Lotsbroverkets vatten

THL, Institutet för hälsa och välfärd, analyserar avloppsvatten från bland annat Lotsbroverket i Mariehamn för att se om det finns spår av det nya coronaviruset i vattnet. Mer exakt letar man efter virusets RNA, arvsmassa.

Prover tas från 28 reningsverk runt om i landet, men från alla orter tas inte prover varje vecka. Från Mariehamn tas prover en gång per månad.

Hittills har virus hittats i avloppsvatten i Helsingfors och Åbo. Undersökningen ska också jämföras med liknande undersökningar internationellt. (eh)