DELA
Foto: Jonas Edsvik

THL: Finland har lägsta incidensen i Europa

Smittspridningen tog inte fart efter jul och nyår på det viset som man befarat. Just nu ligger Finlands incidenstal på 64 och reproduktionstalet ligger under 1. Men risken för att muterade varianter kommer in över gränserna och får stor spridning finns fortfarande. Det sades när ministeriet och THL uppdaterade om det aktuella läget på torsdagens presskonferens.

Incidensen i Finland är nu, tillsammans med Island, det lägsta i hela Europa. Men läget i Europa har försämrats den senaste veckan.

Antalet sjukhuspatienter har minskat i Finland och intensivvården räcker till, men testandet har gått ner, vilket är oroväckande.

-Vi försöker bromsa smittspridningen men måste fortsätta följa restriktionerna för att lyckas, sade strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet.

De muterade varianterna oroar. I Danmark sprids den brittiska varianten snabbt.

-Det är en utveckling vi vill undvika i Finland, säger överläkare Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd.

Han tror att antalet positiva fall kommer öka i Finland, när testningen vid gränserna har intensifierats.

Hittills har 80 fall av den brittiska varianten hittats i Finland, varav många hör till en stor smittkedja.

För att stävja spridningen krävs snabb testning och att man håller restriktioner och råd.

Vaccineringen pågår. Hittills har 67000 doser getts i Finland och den närmaste tiden väntas 40 000 doser komma till landet. Enligt Taneli Puumalainen har de flesta inom intensivvården vaccinerats, och även inom äldreomsorgen.

Men vaccineringen kommer pågå hela året. I sommar är målet att 2,5 miljoner finländare ska vara vaccinerade.