DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Tallink Siljas avsikt är att återvända”

– Trafiken Åbo-Åland-Stockholm är på inget sätt hotat eller äventyrad, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland, efter Tallink Siljas beslut att ta m/s Galaxy ur trafik i höst och vinter.

Som Nya Åland har skrivit har rederiet Tallink Silja beslutat att chartra ut m/s Galaxy till Nederländerna som flyktingförläggning i sju månader, med option på ytterligare tre månader.

Hans Ahlström påpekar att Tallink Silja har meddelat att det är temporärt.

– Deras avsikt är att återvända till rutten. Men att de tar bort ett fartyg från den här synnerligen långvariga trafiken: under mina 30 år i rederinäringens tjänst har en sådan här situation inte uppkommit. Det avspeglar det prekära läget.

Han konstaterar att när pandemibegränsningarna började lätta och situationen normaliseras så kom Rysslands angrepp mot Ukraina.

– Bränslekostnaderna började stiga direkt efter Rysslands brutala attack mot Ukraina. Åborutten är bränsleintensiv med sina många hamnanlöp, och kostnadsbilden blev därför sådan att Tallink Silja inte såg några förutsättningar att fortsätta trafiken med två fartyg efter sommaren.

Hans Ahlström nämner också konkurrensen från Viking Line med deras två nybyggen på samma rutt.

– Men trafiken på rutten är på inget sätt hotad eller äventyrad. Dess framtid är ljus, bara vi kommer över först coronakrisen och det pågående kriget i Ukraina och den kris som det har resulterat i.