DELA
Foto: Stefan Öhberg

Frågetecken kring sjöfartens utsläpp

Det kommer nya klimatkrav från EU och heta utsläppsdiskussioner pågår inom internationella sjöfartsorganisationen IMO. Den finska flottan vill ligga i bräschen för miljösatsningar, men vissa undantag för isklassade fartyg är en ödesfråga för branschen.